CÔNG TẮC NHIỆT ĐỘ WISE

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Công tắc nhiệt độ T930 Wise

  Liên hệ

  Model: T930  Vật liệu: ALDC Case compensation system Tải cataloge sản phẩm catalog_cong_tac_nhiet_do_T930_wise
 • Công tắc nhiệt độ T931 – T932 Wise

  Liên hệ

  Model: T931 – Hệ thống bù trường hợp SAMA lớp ⅢB Model: T932 – Hệ thống bù đầy đủ SAMA lớp ⅢA Vật liệu: Nhôm màu xám bạc Công tắc nhiệt độ chỉ báo Tải cataloge sản phẩm catalog_cong_tac_nhiet_do_T931_T932_wise
 • Công tắc nhiệt độ T941 – T942 Wise

  Liên hệ

  Model: T941 – T942 Vật liệu: Nhôm màu xám bạc Công tắc nhiệt độ thời tiết Tải cataloge sản phẩm catalog_cong_tac_nhiet_do_T941_T942_wise
 • Công tắc nhiệt độ T990 Wise

  Liên hệ

  Model: T990 Vật liệu: Nhôm màu xám bạc Explosion proof type indicating temperature switch Tải cataloge sản phẩm catalog_cong_tac_nhiet_do_T990_wise
 • Công tắc nhiệt độ T953 Wise

  Liên hệ

  Model: T953 Vật liệu: Nhôm màu xám bạc Công tắc nhiệt độ chống cháy nổ Tải cataloge sản phẩm catalog_cong_tac_nhiet_do_T953_wise