Đồng hồ áp suất dầu wise

Hiển thị 1–12 trong 24 kết quả

 • Đồng hồ áp suất P257 Wise

  Liên hệ

  Model: P257 Vật liệu inox, chân inox Đường kính mặt: 63, 100, 150, 200 Tải cataloge sản phẩm catalog_P257_wise
 • Đồng hồ áp suất Wise P110 - 1

  Đồng hồ áp suất P110 Wise

  1,000

  Model: P110 Vật liệu đồng, thép/nhôm đen Đường kính mặt: 40, 50, 60, 75, 100, 150 và 200 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P110_wise
 • Đồng hồ áp suất Wise P111 - 1

  Đồng hồ áp suất P111 Wise

  1,000

  Model: P111 Vật liệu inox 316, thép đen Đường kính mặt: 60, 75, 100 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P111_wise
 • Đồng hồ áp suất P112 - 3

  Đồng hồ áp suất P112 Wise

  1,000

  Model: P112 Vật liệu đồng, thép đen Đường kính mặt: 60, 75 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P112_wise
 • Đồng hồ áp suất P113 - 3

  Đồng hồ áp suất P113 Wise

  1,000

  Model: P113 Vật liệu Inox 316/304 Đường kính mặt: 50 mm (2″) Tải cataloge sản phẩm catalog_P113_wise
 • Đồng hồ áp suất P140 - 3

  Đồng hồ áp suất P140 Wise

  1,000

  Model: P140 Vật liệu: Đồng / Inox 316 Đường kính mặt: 60 và 100 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P140_wise
 • Đồng hồ áp suất P163 - 3

  Đồng hồ áp suất P163 Wise

  1,000

  Model: P163 Vật liệu: Đồng / Inox 316 Đường kính mặt: Tải cataloge sản phẩm catalog_P140_wise
 • Đồng hồ áp suất P221 - 2

  Đồng hồ áp suất P221 Wise

  1,000

  Model: P221 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 40, 50 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P221_wise
 • Đồng hồ áp suất P222 - 1

  Đồng hồ áp suất P222 Wise

  1,000

  Model: P222 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 125 mm (4½ “) Tải cataloge sản phẩm catalog_P221_wise
 • Đồng hồ áp suất P228 - 3

  Đồng hồ áp suất P228 Wise

  1,000

  Model: P228 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 100 and 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P228_wise
 • Đồng hồ áp suất P229 - 1

  Đồng hồ áp suất P229 Wise

  1,000

  Model: P229 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P229_wise
 • Đồng hồ áp suất P239 - 2

  Đồng hồ áp suất P239 Wise

  1,000

  Model: P239 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 160 và 250 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P239_wise