ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT WISE

Hiển thị 13–24 trong 63 kết quả

 • Đồng hồ áp suất P228 - 3

  Đồng hồ áp suất P228 Wise

  1,000

  Model: P228 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 100 and 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P228_wise
 • Đồng hồ áp suất P229 - 1

  Đồng hồ áp suất P229 Wise

  1,000

  Model: P229 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P229_wise
 • Đồng hồ áp suất P239 - 2

  Đồng hồ áp suất P239 Wise

  1,000

  Model: P239 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 160 và 250 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P239_wise
 • Đồng hồ áp suất P252 - 3

  Đồng hồ áp suất P252 Wise

  1,000

  Model: P252 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 63, 80, 100 và 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P252_wise
 • Đồng hồ áp suất P253 - 2

  Đồng hồ áp suất P253 Wise

  1,000

  Model: P253 Vật liệu: Đồng / Inox Đường kính mặt: 63, 100 và 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P253_wise
 • Đồng hồ áp suất P254 - 1

  Đồng hồ áp suất P254 Wise

  1,000

  Model: P254 Vật liệu: Đồng / Inox Dầu: Glyserin Đường kính mặt: 50, 63, 75 và 100 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P254_wise
 • Đồng hồ áp suất P255 - 2

  Đồng hồ áp suất P255 Wise

  1,000

  Model: P255 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 63, 80 và 100 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P255_wise
 • Đồng hồ áp suất P258 - 2

  Đồng hồ áp suất P258 Wise

  1,000

  Model: P258 Vật liệu: Inox  Đường kính mặt: 63, 80, 100 và 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P258_wise
 • Đồng hồ áp suất P259 - 2

  Đồng hồ áp suất P259 Wise

  1,000

  Model: P259 Vật liệu: Đồng / Inox  Dầu: Glyserin Đường kính mặt: 63, 100 và 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P259_wise
 • Đồng hồ áp suất P421 - 1

  Đồng hồ áp suất P421 Wise

  1,000

  Model: P421 Vật liệu: Inox / Đồng Đường kính mặt: 100 và 150 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P421_wise
 • Đồng hồ áp suất P422 - 2

  Đồng hồ áp suất P422 Wise

  1,000

  Model: P422 Vật liệu: Inox 316 / 304 Đường kính mặt: 63, 80, 100 và 160 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P422_wise
 • Đồng hồ áp suất P429 -3

  Đồng hồ áp suất P428 & P429 Wise

  1,000

  Model: P428 & P429 Vật liệu: Inox Đường kính mặt: 100 và 150 mm Tải cataloge sản phẩm catalog_P428_P429_wise