Sự khác nhau giữa áp suất đồng hồ và đo áp suất tuyệt đối

Hiện nay chúng tôi nhận được hỏi câu hỏi về sự khác biệt giữa phép đo áp suất tuyệt đối và phép đo áp suất đồng hồ. Để trả lời câu hỏi này, hãy xem Wise Việt Nam định nghĩa cụ thể và chi tiết. Sự khác biệt giữa hai phép đo sau đó được giải thích tương đối đơn giản và do đó cũng là sự lựa chọn của phép đo thích hợp.

Định nghĩa áp suất tuyệt đối

Áp suất tuyệt đối là áp suất tương đối với áp suất bằng không trong vùng không gian trống, không có không khí của vũ trụ. Áp suất tham chiếu này là chân không lý tưởng hoặc chân không tuyệt đối. Nó được ký hiệu bằng chỉ số phụ “abs”: P abs.

Định nghĩa áp suất đồng hồ

Áp suất đo được định nghĩa là sự chênh lệch giữa áp suất tuyệt đối (P abs ) và áp suất khí quyển hiện hành (P amb ). Nó được ký hiệu bằng ký hiệu con “e”: P e và được tính như sau: P e = P abs – P amb.

áp suất tuyệt đối

Đo áp suất tuyệt đối so với đồng hồ đo

Sự khác biệt giữa hai phép đo tương đối dễ dàng làm rõ: trong phép đo áp suất đồng hồ đo, nó luôn là sự khác biệt so với áp suất môi trường hiện tại được đo. Tuy nhiên, áp suất này thay đổi theo thời tiết và độ cao so với mực nước biển. Phép đo áp lực tuyệt đối đo sự khác biệt so với chân không lý tưởng hoặc chân không tuyệt đối. Đây là lý do tại sao phép đo này không phụ thuộc vào các ảnh hưởng từ môi trường như thời tiết hoặc độ cao. Phép đo nào bây giờ là đúng?

Trong thực tế, hai phép đo có thể được phân biệt như sau: trong hầu hết các trường hợp, nhiệm vụ đo là xác định áp suất của đồng hồ đo. Đây là lý do tại sao loại cảm biến này được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, nếu một cảm biến áp suất đồng hồ được sử dụng trong một ứng dụng có nhiệm vụ đo thực tế là đo áp lực tuyệt đối, thì phải dự kiến ​​các lỗi bổ sung sau:

  • +/- 30 mbar do thay đổi thời tiết
  • lên đến 200 mbar khi thay đổi vị trí (ví dụ: từ mực nước biển đến 2.000 m)

Tùy thuộc vào phạm vi đo, những sai số này có thể đáng kể (ví dụ: trong khí nén ở dải đo 1 bar) hoặc không đáng kể (trong thủy lực ở 400 bar).

Xem thêm: