Đồng hồ nhiệt độ chân đứng Wise

Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

 • Đồng hồ nhiệt độ T120 - 4

  Đồng hồ nhiệt độ T120 Wise

  1,000

  Model: T120 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T120-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T123 -3

  Đồng hồ nhiệt độ T123 Wise

  1,000

  Model: T123 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T123-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T140 - 1

  Đồng hồ nhiệt độ T140 Wise

  1,000

  Model: T140 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T140-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T150 - 2

  Đồng hồ nhiệt độ T150 Wise

  1,000

  Model: T150 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T150-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T210 - 2

  Đồng hồ nhiệt độ T210 Wise

  1,000

  Model: T210 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T210-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T212 - 4

  Đồng hồ nhiệt độ T212 Wise

  1,000

  Model: T212 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T212-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T213 - 3

  Đồng hồ nhiệt độ T213 Wise

  1,000

  Model: T213 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Dầu: Glyserin & Silicone Tham khảo cataloge T213-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T219 -3

  Đồng hồ nhiệt độ T219 Wise

  1,000

  Model: T219 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Dầu: Glyserin & Silicone Tham khảo cataloge T219-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T220 - 1

  Đồng hồ nhiệt độ T220 Wise

  1,000

  Model: T220 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T220-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T222 -1

  Đồng hồ nhiệt độ T222 Wise

  1,000

  Model: T222 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T222-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T229 -3

  Đồng hồ nhiệt độ T229 Wise

  1,000

  Model: T229 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T229-wise-cataloge  
 • Đồng hồ nhiệt độ T230-2

  Đồng hồ nhiệt độ T230 Wise

  1,000

  Model: T230 Hãng sản xuất: Wise Xuất xứ: Hàn Quốc Vật liệu: Inox 304 / 316 Tham khảo cataloge T230-wise-cataloge